TÜRKİYE'NİN KPSS ALANINDA EN ÇOK KAZANDIRAN EĞİTİM KURUMUNDA UYGULANAN
KPSS-B LİSE / ÖNLİSANS KURS PROGRAMLARI

KPSS-2024 KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR !
 

DERS SAAT
TÜRKÇE  33
MATEMATİK  85
TARİH  72
COĞRAFYA  36
VATANDAŞLIK  32
GEOMETRİ  10
SÖZEL MANTIK  5
TOPLAM  273 SAAT

KPSS LİSE/ÖN LİSANS SON GRUP
Başlama Tarihi 24 HAZİRAN 2024
Hangi Günler PAZARTESİ - SALI - PERŞEMBE - CUMARTESİ - PAZAR
Ders Saatleri Pazartesi-Salı-Perşembe(18.30-21.50)-Cumartesi(14.20-21.30) - Pazar(11.20-18.45)

2024 KPSS LİSE-ÖN LİSANS NİSAN GRUBU
Başlama Tarihi 2 MAYIS 2024
Hangi Günler PERŞEMBE-CUMARTESİ-PAZAR
Ders Saatleri PERŞEMBE(18.30-21.50) - CUMARTESİ(14.20-21.30) - PAZAR(10.20-17.50)
1. KPSS B Grubu Nedir?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), Kamu kurumlarındaki kadro ayrımını ifade etmektedir. Bu kadrolar, KPSS sonrasında ÖSYM Başkanlığınca merkezi sistemle ataması yapılan ve başka herhangi bir sınava girilmeksizin göreve başlanılan kadrolardır. A grubu için daha sonrasında yazılı ve sözlü sınavlar yapılabilmektedir. B grubuna memur, koruma ve güvenlik görevlisi, hemşire, mühendis, hizmetli gibi kadrolar örnek verilebilir. KPSS B grubu kadrolara atanmaya esas olacak yerleştirmeyi yapmak amacıyla kullanılacak puanları sağlar.
Yerleştirme yapılacak B grubu kadrolarının sınıf, unvan, derece ve sayısı ile bu kadrolar için aranacak nitelikleri kapsayan bilgiler, DPB adına ÖSYM tarafından ilan edilir. Bunun için ÖSYM bir tercih kılavuzu hazırlar. ÖSYM adayları B grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutmak suretiyle bilgisayar ortamında yerleştirir. Yerleştirme de adayların beyanları esas alınır.
 
B Grubu Kadrolara Atama 2 Şekilde Gerçekleştiriliyor
 
1-Merkezi Alım Yöntemi
2-Kurumsal Alım Yöntemi
 
* Merkezi alım yöntemi esas, kurumsal alım istisnadır.
* Kurumsal alım yönteminin mevzuatta açıkça düzenlenmesi gerekir.
* Bu alımlarda da KPSS sonuçları esas alınır.
*Adaylar yazılı ve/veya sözlü sınavlara alınırlar. Sınavın esasları kurumun mevzuatında düzenlenir.
 
Kurumsal alım yöntemiyle yapılan personel alımları:
*Askeri kurumların sivil memur kadroları
*Adalet Bakanlığının Zabıt katibi, Mübaşir, İnfaz koruma memuru vb. kadroları
*Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din Hizmetleri Sınıfında yer alan kadroları ( imam, müezzin, kuran kursu öğreticisi)
*Devlet Hava Meydanları İşletmesi G.MD'nün stajyer hava trafik kontrolörü ve Stajyer AIM Memuru pozisyonları
*Kurum mevzuatlarında özel olarak düzenlenmiş olması kaydıyla hazine avukatı ve hukuk müşaviri kadroları ile avukat kadro ve pozisyonları
*Merkez Bankası kadroları
*Türk Standartları Enstitüsü kadroları
*Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı kadroları
*Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları
*Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kadroları
*Avrupa Birliği Bakanlığı mütercim kadroları
*Yargıtay Başkanlığı kadroları
 
2.Her Yıl Gerçekleştirilen Sınavlar Hangileridir ?
 
Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında yer alan sınavlardan ;
 
1-KPSS Lisans Sınavı
 
2-KPSS Alan Bilgisi Sınavı
 
3- KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı
 
4-KPSS ÖABT Sınavı tek yıl-çift yıl ayrımı olmaksızın her sene gerçekleştirilmektedir.Bunun dışında kalan ve B kadro memurluk kapsamında sayılabilecek sınavlar ise iki yılda bir gerçekleştirilmekte, bunun içinse çift yıllar seçilmektedir.
 
Şimdi B Grubu sınavlarını daha detaylı inceleyelim.
 
3.KPSS B Grubu Sınavları
 
KPSS B Grubu için sınavlar iki senede bir yapılmaktadır. Tek yıl-Çift yıl meselesi adayların karşısına bu noktada çıkmaktadır. Lisans mezunu olup da B Grubu Memuriyet kadrolarına atanmak isteyen adaylar ile,Ön lisans mezunu ve Orta Öğretim (Lise) mezunu adaylar atanmak için iki senede bir yapılan KPSS'ye girmek zorundadırlar.
 
Her ne kadar KPSS Lisans Genel Yetenek- Genel Kültür Sınavı her sene yapılıyor olsa da Lisans mezunu adayların atanabilmek için girmeleri gereken sınav çift yıllarda gerçekleştirilen KPSS Lisans Sınavıdır. Örneğin; B Grubu kadrolara atanmak isteyen bir aday önümüzdeki 2019 KPSS Lisansa girebilir ancak bu sınavda elde edeceği puanı atamalarda kullanamaz.Bu nedenle bu adayların 2020 KPSS'yi beklemeleri gerekmektedir.
 
KPSS Ön Lisans ve KPSS Orta Öğretim Sınavları;
 
Bu sınavlar ÖSYM tarafından yalnızca son hanesi çift rakam ile biten senelerde yapılmaktadır. Yani 2019 yılında bir Ön Lisans ve Orta Öğretim Sınavı aksi kararlaştırılmadıkça yapılmayacaktır. Bu adayların atanmak için puan alabilecekleri sınav 2020 KPSS'dir.
KPSS Lisans tüm grupların katılması zorunlu olan testleri içeren KPSS puanlarının hesaplanmasında temel teşkil eden sınavdır. Sınav Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir. A Grubu adayları ve Öğretmen Adayları için her yıl gerçekleştirilen ve KPSS A Grubu (Alan Bilgisi), KPSS Eğitim Bilimleri ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile birlikte katılım gösterilen bir sınavdır. Bu saydığımız adaylar bu sınava katılmamaları durumunda katılacakları diğer oturumlarda ne net yapmış olurlarsa olsunlar puanları hesaplanmayacaktır. Bu yönden KPSS Lisans bu işin temelidir.
 
KPSS Lisans Kaç Yıl Geçerli?
 
KPSS Lisans her yıl gerçekleştirilmekle birlikte B Grubundan atanacak adaylar sınava çift yıllarda katılmaları durumunda aldıkları puanları kullanabileceklerdir. Örneğin; 2019 KPSS Lisans sınavına katılmış olan bir aday B Grubu atamalarında bu puanını kullanamazken, 2020 KPSS Lisans sınavına katılması durumunda 2022 yılında gerçekleştirilecek KPSS'ye kadar bu puanını atamalar için kullanabilecektir.
 
KPSS Lisans Puan Türleri Nelerdir?
 
KPSS Lisans sınavında çözülecek Genel Kültür ve Genel Yetenek testleri, A Grubu ve Öğretmen atamalarında kullanılan puan türlerindeki etkisi dışında temel olarak üç adet puanın hesaplanmasına yaramaktadır. Bu puanlar ve ders ağırlıkları şu şekildedir;
 
KPSS P1 Puan Türü
Genel Yetenek; %70
Genel Kültür; %30
 
KPSS P2 Puan Türü
Genel Yetenek; %60
Genel Kültür; %40
 
KPSS P3 Puan Türü;
Genel Yetenek; %50
Genel Kültür; %50
KPSS B Grubu adaylarının atamalarında kullanacağı en temel puan türü KPSS P3 puan türüdür. Bu puan türünden çift yılda alınacak yüksek bir puan 2 sene içerisinde adayların atanabilmesi için avantaj sağlayacaktır.
 
KPSS Lisans Konuları Nelerdir?
KPSS Lisans sınavında adaylara iki testten her birinde altmışar soru olmak üzere toplam yüz yirmi soru yöneltilmektedir. Bu 120 sorunun yanıtlanması için adaylara tanınan süre ise 130 dakikadır. Bu konular şöyle;
 
Genel Yetenek Testi
Türkçe + Sözel Mantık - 30 soru
Matematik + Geometri + Sayısal Mantık - 30 soru
 
Genel Kültür Testi
Tarih Dersi - 27 soru
Coğrafya Dersi - 18 soru
Vatandaşlık Dersi + Güncel Bilgiler - 15 soru
YAYIN DESTEĞİMİZ
 
KONU ANLATIMLI VİDEO DERS NOTLARI
- GENEL YETENEK – GENEL KÜLTÜR KONU ANLATIMLI VİDEO DERS NOTLARI SETİ

SORU BANKALARI
- GENEL YETENEK – GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI ( İKİ SET )

GÜNCEL BİLGİLER KİTABI

TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVLARI
- 15 ADET TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI